Linh kiện cơ khí chính xác dùng trong xe ô tô

Linh kiện cơ khí chính xác dùng trong xe ô tô

Các sản phẩm được làm hoàn thiện với độ sai số qui cách tiêu chuẩn siêu chính xác từ các nguyên vật liệu đa dạng như là Titanium, SUS316, SUS304, SUS303, SUS420, SUS416, A6061, C3604, SUM24L…,Đơn vị tính bằng Micrometer là điều tất nhiên. Vì có hình dạng rất phức tạp, cho nên làm thế nào để thoả mãn về sai số hình học. Để có thể hoà hợp giữa kỹ năng thủ công và an toàn về mặt cơ khí.

・ Bộ phận xử lý vật liệu TITAN mỏng 0,2mm
・ Thép không gỉ, nhôm, sắt, các bộ phận dung sai từ 4μm

Tin tức liên quan