Linh kiện cơ khí chính xác dùng cho thiết bị y tế tiên tiến nhất

Linh kiện cơ khí chính xác dùng cho thiết bị y tế tiên tiến nhất

Có điểm khác biệt rất lớn giữa chúng tôi với các công ty khác là đã mở rộng hệ thống tổ chức với đội ngũ nhân công tốt, đưa vào các thiết bị hiện đại và tiên tiến bậc nhất. Và liên tục cải tiến nâng cao chất lượng cho toàn thể công nhân viên.

Thực tập sinh được chuyển giao từ TANOI. Mỗi năm có 6 học viên mỗi năm được đào tạo kỹ thuật tại TANOI trong 3 năm, sau đó các học viên này thừa hưởng kinh nghiệm học tập từ TANOI và áp dụng cho Seebest

Tin tức liên quan